Nepažeidinėk autoriaus teisių.Svetimą informaciją naudok tik gavęs autoriaus sutikimą.

Dauguma kūrinių, kurias įsigyjate, turi autorius, kurių teisės yra saugomos įstatymų. Su įsigytais kūriniais negalima elgtis kitaip, negu leidžia autorių teises ginantys įstatymai. Jų negalima laisvai kopijuoti ir platinti, nes tai įstatymo požiūriu yra neteisėta. Autorių teisių objektai yra originalūs literatūros, mokslo ir meno kūriniai (knygos, straipsniai, muzikos kūriniai, audiovizualiniai kūriniai, fotografijos, architektūros kūriniai taip pat kompiuterių programos ir kt.).

Autorių teisės skirstomos į turtines ir neturtines. Neturtinės autoriaus teisės negali būti perduotos kitiems asmenims. Turtinės autoriaus teisės gali būti perduotos ar parduotos. Autoriaus turtinės teisės galioja visą autoriaus gyvenimą ir 70 metų po autoriaus mirties. Autoriaus asmeninės neturtinės teisės saugomos neterminuotai.

Autorių teisės Lietuvoje:

 • Lietuvoje autorių teises gina Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūra (LATGA). Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūrą LATGA-A 1990 m. įkūrė Lietuvos kūrybinės sąjungos ir autoriai. LATGA-A tikslas - ginti autorių teisių turėtojų teises, pavedimo sutartimi perduotas agentūrai, užtikrinti platesnį bei naudingesnį Lietuvos ir užsienio autorių kūrinių panaudojimą.
 • Lietuvoje autorių teises reguliuoja šios teisinės normos:

  Lietuvos Respublikos įstatymai:

 • Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas (2003 m. kovo 5 d. Nr. IX-1355). Toliau šį įstatymą vadinsime trumpiau - Autorių teisių įstatymu.
 • Baudžiamojo kodekso 142 str. (142 straipsnis. Autorystės teisės pasisavinimas).
 • Administracinės teisės pažeidimų kodekso 214 (10 dalis) straipsnis (214(10) straipsnis. Autorių teisių ir gretutinių teisių pažeidimas).
 • Lietuvos Vyriausybės nutarimai:

 • Dėl autorinio atlyginimo už kūrinių atgaminimą reprografijos būdu (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 6 d. Nutarimas Nr. 181).
 • Dėl autorinio atlyginimo už knygų ir kitų leidinių panaudą bibliotekose (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 6 d. Nutarimas Nr. 182).

  Autorių teisių įstatymas taikomas:

 • Autoriams ir gretutinių teisių subjektams, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai arba nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje fiziniai asmenys arba juridiniai asmenys ar įmonės, neturinčios juridinio asmens teisių, kurių buveinės yra Lietuvos Respublikoje.
 • Autoriams, nepaisant jų pilietybės ir gyvenamosios vietos, turintiems teises į kūrinius, pirmą kartą išleistus Lietuvos Respublikoje, įskaitant kūrinius, tuo pat metu išleistus Lietuvos Respublikoje ir užsienyje. Kūrinys laikomas išleistu tuo pat metu keliose šalyse, jeigu jis buvo išleistas Lietuvos Respublikos teritorijoje per 30 dienų nuo jo pirmojo išleidimo kitoje šalyje.
 • www.000webhost.com